Komunálne voľby

03.09.2018 07:35

Počet obyvateľov obce je 560

Počet poslancov 7

email: oubarca@post.sk

Zapisovateľka: Magdaléna Hunčárová

                      Kaloša 161

                      č. telefonu: 0918694448