Tábor kultúry a vzelávania pre deti Obce Barca

29.07.2017 00:00

Deti z našej obci boli od 24.7. do 28.7.2017 v tábore pod názvom _ Tábor kultúry a vzdelávania pre deti Obce Barca_ .

Tábor bol uskutočnený s finančnou podporou _ Úrad vlády SR _ .