Tábor kultúry a vzelávania pre deti Obce Barca

17.08.2020 00:00

Deti z našej obci boli od 13.7. do 17.7.2020 v tábore pod názvom _ Tábor kultúry a vzdelávania pre deti Obce Barca_ .

Tábor bol uskutočnený s finančnou podporou _ Úrad vlády SR _ .

 

Falunkból a gyerekek 2020 július 13 tól július 17- ig táboroztak a Kormányügyi hivatal támogatásával.