Výzva na predkladanie ponúk

28.06.2021 18:07

 WiFi4EU - Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v obci Barca 

Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: najneskôr do 08.07.2021 (Štvrtok)

Čas: najneskôr do 12:00 hod.   

 

Súťažné podklady:           

Výzva_na_predkladanie_cenovej_ponuky_-_WiFi_barca.pdf (812261)

priloha_c._1_cenova_ponuka.docx (13109)
priloha_c._2_cestne_vyhlasenie_uchadzaca_2.docx (14479)
priloha_c._3_Popis akcia a oprávnených zariadení na základe podmienok výzvy WIFI4U.pdf (656418)
priloha_c._4_Situácia umiestnenia prístupných bodov v obci Barca.png (222955)