výzva na preloženie ponuky

10.11.2017 10:15

Výkaz_výmer_výkaz_výmer_sumár_1_1.pdf (20969)

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Barca-1.doc (410624)

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Barca.pdf (424745)

Zmluva_o_dielo_Barca.doc (106496)

Zmluva_o_dielo_Barca.pdf (112184)