Vitajte na stránke obce Barca - Üdvözöljük

Obec je listinne doložená z roku 1334 pod názvom Barasta, ako kráľovská donácia Ratoldovcom, je však staršieho pôvodu. Názov obce sa postupne menil na Barachcha (1345), Barza (1495), Baracza (1808), Borica (1920), Barca (1927), maďarsky Baraca.

t

Často sa tu menili aj zemepáni. Od polovice 16. storočia patrila jágerskej kapitule, potom jezuitskému kolégiu v Košiciach. Koncom 17. storočia ju spustošili vojny a morové pohromy, takže v porovnaní so 16. storočím mala roku 1773 len tretinu poddaných. Roku 1828 tu žilo 500 obyvateľov v 55-tich domoch. Obyvatelia sa zaoberali väčšinou poľnohospodárstvom. V roku 1920 až 1925 nastala parcelácia veľkostatku a príchod slovenských obyvateľov, ktorí sa usadili na pridelených pozemkoch. V roku 1938 – 1944 bola obec pripojená k Maďarsku. JRD bolo založené v roku 1952, kde pracovala väčšina obyvateľstva.
                                    
V súčasnosti prešla obec mnohými zmenami. Zrekonštruoval sa obecný úrad, základná škola a kultúrny dom. Obec má 571 obyvateľov, nachádza sa v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji. Je  v nej základná škola 1.-4. ročník, ktorú navštevuje 41 žiakov.  
Baraca.docx (17,3 kB)


 

Informácie obecného úradu

Záverečný účet obce za rok 2022

31.05.2023 10:27
Záverečný_účet_obce_za_rok_2022.doc (374272)

Informáce o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

09.12.2022 11:05
Scan.pdf (122750) .

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 - 2025

07.12.2022 09:56
Návrh_rozpočtu_7_stlpc_na_roky_2023_2025_Barca.pdf (316166) 

Plán Hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

30.11.2022 11:51
Plán_kontrol_na_1.polrok_2023_Barca.pdf (346511)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Novinky

Tábor kultúry a vzelávania pre deti Obce Barca

17.08.2020 00:00
Deti z našej obci boli od 13.7. do 17.7.2020 v tábore pod názvom _ Tábor kultúry a vzdelávania pre deti Obce Barca_ . Tábor bol uskutočnený s finančnou podporou _ Úrad vlády SR _ .   Falunkból a gyerekek 2020 július 13 tól július 17- ig táboroztak a Kormányügyi hivatal támogatásával.