Vitajte na stránke obce Barca - Üdvözöljük

Obec je listinne doložená z roku 1334 pod názvom Barasta, ako kráľovská donácia Ratoldovcom, je však staršieho pôvodu. Názov obce sa postupne menil na Barachcha (1345), Barza (1495), Baracza (1808), Borica (1920), Barca (1927), maďarsky Baraca.

t

Často sa tu menili aj zemepáni. Od polovice 16. storočia patrila jágerskej kapitule, potom jezuitskému kolégiu v Košiciach. Koncom 17. storočia ju spustošili vojny a morové pohromy, takže v porovnaní so 16. storočím mala roku 1773 len tretinu poddaných. Roku 1828 tu žilo 500 obyvateľov v 55-tich domoch. Obyvatelia sa zaoberali väčšinou poľnohospodárstvom. V roku 1920 až 1925 nastala parcelácia veľkostatku a príchod slovenských obyvateľov, ktorí sa usadili na pridelených pozemkoch. V roku 1938 – 1944 bola obec pripojená k Maďarsku. JRD bolo založené v roku 1952, kde pracovala väčšina obyvateľstva.
                                    
V súčasnosti prešla obec mnohými zmenami. Zrekonštruoval sa obecný úrad, základná škola a kultúrny dom. Obec má 543 obyvateľov, nachádza sa v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji. Je  v nej základná škola 1.-4. ročník, ktorú navštevuje 43 žiakov.  
Baraca.docx (17,3 kB)


 

Informácie obecného úradu

Komunálne voľby

03.09.2018 07:35
Počet obyvateľov obce je 560 Počet poslancov 7 email: oubarca@post.sk Zapisovateľka: Magdaléna...

výberové konanie na riaditeľa/ku základnej školy s VJM v Barci

29.06.2018 09:01
Vyhlásenie_výberového_konania.docx (15233)

výzva na preloženie ponuky

10.11.2017 10:15
Výkaz_výmer_výkaz_výmer_sumár_1_1.pdf (20969) Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Barca-1.doc (410624) Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Barca.pdf...

Rozpočet obce Barca 2017

02.12.2016 10:32
Rozpočet na rok 2017.xls (32256)
1 | 2 >>

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Novinky

Tábor kultúry a vzelávania pre deti Obce Barca

29.07.2017 00:00
Deti z našej obci boli od 24.7. do 28.7.2017 v tábore pod názvom _ Tábor kultúry a vzdelávania pre deti Obce Barca_ . Tábor bol uskutočnený s finančnou podporou _ Úrad vlády SR _ .

záverečný účet 2016

18.05.2017 13:09
Zaverečný účet 2016 Barca-1.doc (288768)