Vitajte na stránke obce Barca 

 Üdvözöljük Baraca Község oldalán 

Obec je listinne doložená z roku 1334 pod názvom Barasta, ako kráľovská donácia Ratoldovcom, je však staršieho pôvodu. Názov obce sa postupne menil na Barachcha (1345), Barza (1495), Baracza (1808), Borica (1920), Barca (1927), maďarsky Baraca

Často sa tu menili aj zemepáni. Od polovice 16. storočia patrila jágerskej kapitule, potom jezuitskému kolégiu v Košiciach. Koncom 17. storočia ju spustošili vojny a morové pohromy, takže v porovnaní so 16. storočím mala roku 1773 len tretinu poddaných. Roku 1828 tu žilo 500 obyvateľov v 55-tich domoch. Obyvatelia sa zaoberali väčšinou poľnohospodárstvom. V roku 1920 až 1925 nastala parcelácia veľkostatku a príchod slovenských obyvateľov, ktorí sa usadili na pridelených pozemkoch. V roku 1938 – 1944 bola obec pripojená k Maďarsku. JRD bolo založené v roku 1952, kde pracovala väčšina obyvateľstva.
                                    
 
 


 

Kontakt

Obecný úrad - Községi hivatal

Barca 24
982 51 Figa
okres: Rimavská Sobota
starosta: Richard Szajko

tel.: 047/569 72 27
Mobil
Starosta obce: Richard Szajkó 0905794098
Sekretár starostu: Csaba Horváth 0917 175 883
Stránkové hodiny: Fogadó órák
Pondelok - štvrtok / hétfo- csütörtök/
7:30 - 14:00
Piatok /Péntek/
7:30 - 12:00