Samospráva - Önkormányzat 

                   Starosta obce: Richard Szajko                   

Polgármester: Szajko Richard

 

Poslanci obecného zastupiteľstva - Képviselö testület

  1. Alojz Szajkó ml. - zástupca starostu

2. Melinda Danková   

3. Daniel Kárász 

 4. Richard Ruszó 

5. Rudolf Szajkó 

6. Vojtech Lovaš 

   7. Norbert Horváth 

 

Hlavná kontrolórka obce 

Ing. Patrícia Melišíková