Zákonom zverejňované informácie

 Všetky povinne zákonom zverejňované informácie nájdete na:

 

https://www.rzof.sk/barca