Adresa - kontakt

Obecný úrad - Községi hivatal

Barca 24

982 51 Figa

okres: Rimavská Sobota

tel:  047/569 72 27 ( sekretariát  starostom podateľňa , spojovateľ )  

e-mail: oubarca@post.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Najbližšia pobočka: Pobočka Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 1A, 979 01  Rimavská Sobota

IBAN: SK76 5600 0000 0060 3666 5001 (bez medzier: SK7656000000006036665001)

SWIFT/BIC: KOMASK2X

Sekretár starostu: Csaba Horváth - 0917 175 883 

Starosta obce: Polgármester -  Richard Szajkó

tel.: 0905 794 098