Kontakt

Obecný úrad - Községi hivatal

Barca 24

982 51 Figa

okres: Rimavská Sobota

tel./FAX: 047/569 72 27

e-mail: oubarca@post.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Najbližšia pobočka: Pobočka Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 1A, 979 01  Rimavská Sobota

IBAN: SK76 5600 0000 0060 3666 5001 (bez medzier: SK7656000000006036665001)

SWIFT/BIC: KOMASK2X

Starosta obce: Polgármester -  Richard Szajkó

tel.: 0905 794 098

Základná škola Barca -                    Magyar nyelvü alapiskola Baraca

riaditeľka Mgr. Lívia Paceková              igazgatónö - Mgr. Pacek Lívia

tel.: 047/569 75 65