Archív článkov

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

10.11.2021 09:04
001.jpg (361460)002.jpg (379233)003.jpg (519058)004.jpg (516068)005.jpg (288296)006.jpg (350406)007.jpg (135147)

Dodatok k zmluve o spolupráci " Poskytovateľ opatrovateľskej služby "

28.09.2021 12:06
001.jpg (312700)002.jpg (512562)003.jpg (246038)

Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci NP Podpora a zvyšovanie kvality TSP

21.09.2021 13:29
006.jpg (334070)007.jpg (305007)

Zmluva o nájme plochy na reklamné účely č. 13/2021

21.09.2021 13:20
002.jpg (216020)003.jpg (275602)005.jpg (243117)

Sponzorská zmluva

10.09.2021 10:59
001.jpg (109889)

Zmluva o dielo - internetové pripojenie

15.07.2021 09:47
003.jpg (275764) 004.jpg (338325) 005.jpg (355102) 006.jpg (300013) 007.jpg (307533) 008.jpg (319004) 009.jpg (451805) 010.jpg (410933) 011.jpg (256575) 012.jpg (123717) 013.jpg (263404)  

Zmluva o dielo

13.07.2021 08:55
001.jpg (65085) 002.jpg (31898) 003.jpg (27159) 004.jpg (29531) 005.jpg (45645) 006.jpg (112279) 007.jpg (123556) 008.jpg (121962) 009.jpg (42930) 010.jpg (28880) 011.jpg (41999) 012.jpg (55020) 013.jpg (51823) 014.jpg (25464) 015.jpg (86553) 016.jpg (114455) 017.jpg (114852) 018.jpg...

PHSR a zápisnica

30.06.2021 07:27
001.jpg (364520)003.jpg (215805)     PHSR_BARCA (1).docx (172972)

Výzva na predkladanie ponúk

28.06.2021 18:07
 WiFi4EU - Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v obci Barca  Lehota na predkladanie ponúk Dátum: najneskôr do 08.07.2021 (Štvrtok) Čas: najneskôr do 12:00 hod.      Súťažné podklady:         ...

Výzva na určenie PHZ_Barca

23.06.2021 08:15
Verejný obstarávateľ sa rozhodol predĺžiť termín na predkladanie cenovej ponuky na určenie PHZ pre zákazku „WiFi4EU - Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“ až do 25.6.2021 do 14:00 hod.. Dôvod predĺženia je prijatie nedostatočného počtu ponúk na určenie PHZ. Upravená príloha...
Záznamy: 21 - 30 zo 64
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>