Nová akcia

03.02.2011 10:28

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.