Príhovor starostu obce

04.01.2019 14:57

Starostom obce som už ďalšie volebné obdobie. Svoju rodnú dedinu mám veľmi rád, vyrastal som tu od malička. Mám tu rodinu a priateľov. Ako starosta sa budem snažiť o to, aby sa tu ľudia cítili dobre, a aby mali ich deti lepšiu budúcnosť. Máme za sebou rekonštrukciu základnej školy, obecného úradu a budovy kultúrneho domu, kde by sme chceli ešte zrekonštruovať prostredníctvom grantových prostriedkov aj interiér. Plánujeme dobudovať požiarnu zbrojnicu, rozšíriť počet tried v základnej škole, skrášliť okolie a vybudovať komunitné centrum. Našim zámerom je realizovať projekty pre obyvateľov obce zamerané na kultúrne podujatia, vzdelávanie a zlepšenie ich životnej úrovne. Verím, že sa nám to spoločnými silami za pomoci pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva podarí zvládnuť.

 

Richard Szajkó,starosta obce