Výzva na určenie PHZ_Barca

23.06.2021 08:15

Verejný obstarávateľ sa rozhodol predĺžiť termín na predkladanie cenovej ponuky na určenie PHZ pre zákazku „WiFi4EU - Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“ až do 25.6.2021 do 14:00 hod.. Dôvod predĺženia je prijatie nedostatočného počtu ponúk na určenie PHZ.

Upravená príloha –Výzva na určenie PHZ_Barca_aktualizácia č.1!

Výzva na určenie PHZ_Barca_aktualizácia 1.pdf (324717)

 

V prílohe nájdete Výzvu na určenie PHZ so všetkými potrebnými informáciami. Cenové ponuky sa zasielajú v elektronickej forme na e-mailovú adresu: oubarca@post.sk v zmysle priloženej Výzvy na určenie PHZ.

Cenová ponuka na určenie PHZ.docx (13560)
Popis akcia a oprávnených zariadení na základe podmienok výzvy WIFI4U.pdf (656418)
Situácia umiestnenia prístupných bodov v obci Barca.png (222955)
Výzva na určenie PHZ_Barca.pdf (217071)